03.03.2019

REKRUTACJA
2019-2021

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wraz z CV (szczegółowo opisującym dotychczasowe szkolenia i doświadczenie zawodowe) na adres: lps@lps.pl
Kandydaci będą informowani pisemnie o przyjęciu na szkolenie. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem.