15.08.2018

TERMINY
ZJAZDÓW 2018/2019

I SEMESTR:

22-23.09.2018 Warszawa

27-28.10.2018 Poznań

17-18.11.2018 Warszawa

15-16.12.2018 Poznań

19-20.01.2018 Warszawa

II SEMESTR:

16-17.02.2019 Warszawa

16-17.03.2019 Poznań

13-14.04.2019 Warszawa

18-19.05.2019 Poznań

15-16.06.2019 Warszawa