17.04.2019

TERMINY
ZJAZDÓW 2019/2020

Zjazd Wyjazdowy Letni dla roku drugiego, a Inauguracyjny dla roku pierwszego ZSWPP odbędzie się w dniach 29.08.-1.09 w Zegrzu pod Warszawą.

I SEMESTR:

21-22.09.2019 Warszawa

26-27.10.2019 Poznań

16-17.11.2019 Warszawa

14-15.12.2019 Poznań

18-19.01.2020 Warszawa

II SEMESTR:

15-16.02.2020 Poznań

21-22.03.2020 Warszawa

18-19.04.2020 Poznań

16-17.05.2020 Warszawa

20-21.06.2020 Poznań