Prowadzący

Agata Cioczek

Magister psychologii, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych (kierunek psychologia) i Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Studiów Podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, warszawskim ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła szkolenie Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy) prowadzone prze Leanne Campbell, szkolenie pierwszego i drugiego stopnia Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) prowadzone przez Anthony’ego Bateman’a i Henning’a Jordet’a, szkolenie pierwszyego stopnia terapii EMDR prowadzone przez Anabel Gonzales oraz szkolenie z zakresu tworzenia sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego w podejściu Otwartego Dialogu.

W latach 2009–2017 pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym oraz Ośrodku Ekspertyz Sądowych MEDiSON w Koszalinie. Współpracowała z wieloma instytucjami w zakresie poradnictwa psychologicznego i terapii. Posiada certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie prowadzi gabinet psychoterapii w Koszalinie, współpracuje także z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.