Prowadzący

Cezary Żechowski

Cezary Żechowski jest doktorem nauk medycznych, psychiatrą i psychoterapeutą psychoanalitycznym dzieci i młodzieży, superwizorem i terapeutą szkoleniowym PTPP i IPP oraz członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego.

W latach1994-2010 pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Aktualnie jest adiunktem w Katedrze Psychologii Klinicznej UKSW. Jest założycielem Instytutu Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”. Wykładał na UW, UJ, SWPS.