Prowadzący

Paweł Pilch

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, pierwszy stopień Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT) oraz 3-letnie szkolenie Core Training w zakresie ISTDP.

Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym oraz ISTDP. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, w tym również osób uzależnionych, oraz warsztaty i szkolenia. Żonaty, ma dwóch synów.