Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie doskonalące przeznaczone jest dla praktykujących psychoterapeutów i absolwentów szkoleń z obszaru psychoterapii (wyjątkowo dla osób po dwóch latach całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii), zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i praktyki zawodowej o nowoczesną perspektywę psychodynamiczną.

Program szkolenia bazuje na najnowszych koncepcjach psychoterapeutycznych i neuronaukowych, opartych na badaniach naukowych i sprawdzonej empirycznie wiedzy. Naszym celem jest zaprezentowanie współczesnych, psychoterapeutycznych metody leczenia, w ujęciu psychodynamicznym.

Przedstawimy najnowsze teorie kształtujące współczesną praktykę psychoterapeutyczną, ale przede wszystkim przybliżymy sposoby ich przełożenia na praktykę kliniczną.

Chcemy skoncentrować się na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. Przewidujemy aż 100 godzin superwizji, wszystkie z certyfikowanymi superwizorami.

Jako jedyne szkolenie w Polsce proponujemy szeroki zakres teorii i praktyki MBT, czyli psychoterapii opartej na mentalizacji.

Inauguracja szkolenia 2023 – 2025 odbędzie się we wrześniu 2023 pod Warszawą.

Dalsze szkolenie będzie się odbywało w Poznaniu i Warszawie, w formie comiesięcznych zjazdów. Zajęcia będą miały miejsce w weekendy (soboty i niedziele). Łącznie planujemy 350 godzin zajęć, w tym dwa zjazdy 3 dniowe (piątek – niedziela, we wrześniu) i 18 zjazdów 2 dniowych (sobota, niedziela – od października do czerwca).

Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach, umożliwiając osobisty kontakt z prowadzącymi i indywidualne podejście do każdego z naszych Słuchaczy.

Kierowniczką ZSWPP jest Anna Król - Kuczkowska.

Zakres programowy

  • Współczesny proces diagnozy i planowania terapii (włączając w to najnowsze rozumienie, diagnozę i leczenie zaburzeń osobowości).
  • Psychoterapia psychodynamiczna dzisiaj – m.in.: neuronauka, współczesna Teoria Więzi, , mentalizacja, nowoczesne rozumienie traumy i praca z nią, budowanie relacji terapeutycznej z uwzględnieniem różnic indywidualnych w psychopatologii pacjenta.
  • Długo i krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna.
  • Nowoczesne rozumienie kryzysowych momentów w procesie terapeutycznym (m.in. załamanie przymierza terapeutycznego, niewystarczająca motywacja, praca z pacjentem zagrożonym samobójstwem, praca z pacjentem samouszkadzającym się).
  • Psychodynamiczna terapia uzależnień.
  • Współczesne rozumienie terapii grupowej w ujęciu psychodynamicznym i w paradygmacie MBT (praca oparta na mentalizacji)
  • Psychoterapia i leki.
  • Psychodynamiczna terapia par.
  • Seksuologia a psychoterapia psychodynamiczna.

Rekrutacja

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z CV (szczegółowo opisującym dotychczasowe szkolenia i doświadczenie zawodowe) na adres lps@lps.pl Kandydaci będą informowani pisemnie o przyjęciu na szkolenie. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem.