Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla praktykujących psychoterapeutów i absolwentów szkoleń z obszaru psychoterapii (wyjątkowo dla osób będących jeszcze w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, ale co najmniej po drugim roku). Dla profesjonalistów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i praktyki zawodowej o nowoczesną perspektywę psychodynamiczną.

Program szkolenia bazuje na najnowszych koncepcjach psychoterapeutycznych i neuronaukowych, opartych na badaniach naukowych i sprawdzonej empirycznie wiedzy.

Naszym celem jest zaprezentowanie współczesnych, psychoterapeutycznych metody leczenia, w ujęciu psychodynamicznym.

Przedstawimy najnowsze teorie kształtujące współczesną praktykę psychoterapeutyczną, ale przede wszystkim przybliżymy sposoby ich przełożenia na praktykę kliniczną.

Chcemy skoncentrować się na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. Przewidujemy aż 100 godzin superwizji, wszystkie z certyfikowanymi superwizorami.

Inauguracja szkolenia 2021-2023 odbędzie się pod koniec sierpnia pod Warszawą.

Dalsze szkolenie będzie się odbywało w Poznaniu i Warszawie, w formie comiesięcznych zjazdów. Zajęcia będą miały miejsce w weekendy (soboty i niedziele). Łącznie planujemy 370 godzin zajęć, w tym dwa zjazdy po 35 h i 20 zjazdów po 15 h.

Terminy zjazdów podamy wkrótce.

Zakres programowy

  • Współczesny proces diagnozy i planowania terapii (włączając w to najnowsze rozumienie, diagnozę i leczenie zaburzeń osobowości).
  • Psychoterapia psychodynamiczna dzisiaj – m.in.: neuronauka, współczesna Teoria Więzi, , mentalizacja, nowoczesne rozumienie traumy i praca z nią, budowanie relacji terapeutycznej z uwzględnieniem różnic indywidualnych w psychopatologii pacjenta.
  • Długo i krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna.
  • Nowoczesne rozumienie kryzysowych momentów w procesie terapeutycznym (m.in. załamanie przymierza terapeutycznego, niewystarczająca motywacja, praca z pacjentem zagrożonym samobójstwem, praca z pacjentem samouszkadzającym się).
  • Psychodynamiczna terapia uzależnień.
  • Współczesne rozumienie terapii grupowej w ujęciu psychodynamicznointerpersonalnym.
  • Psychoterapia i leki.
  • Psychodynamiczna terapia par.
  • Seksuologia a psychoterapia psychodynamiczna.

Rekrutacja

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z CV (szczegółowo opisującym dotychczasowe szkolenia i doświadczenie zawodowe) na adres lps@lps.pl Kandydaci będą informowani pisemnie o przyjęciu na szkolenie. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem.