01.07.2021

TERMINY
ZJAZDÓW 2021/2022

Zjazd letni dla II roku ZSWPP/Inauguracyjny dla I roku ZSWPP: 26-29.08.2021 Falenty pod Warszawą.

25-26.09.2021 Warszawa

16-17.10.2021 Poznań

20-21.11.2021 Warszawa

18-19.12.2021 Poznań

22-23.01.2022 Warszawa

19-20.02.2022 Poznań

26-27.03.2022 Warszawa

23-24.04.2022 Poznań

21-22.05.2022 Warszawa

18-19.06.2022 Poznań

Zjazd letni: koniec sierpnia 2022.