15.03.2018

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
REKRUTACJA JUŻ TRWA

Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wraz z CV (szczegółowo opisującym dotychczasowe szkolenia i doświadczenie zawodowe) na adres: lps@lps.pl

Kandydaci będą informowani pisemnie o przyjęciu na szkolenie. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem.