Prowadzący

Maria Beisert

prawnik, psycholog, seksuolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Jest Kierownikiem Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu i Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii działającego przy Instytucie Psychologii UAM.

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia.